مردم تمام جهان علاقمندند بشقابهای پرنده را ببینند و یا به وجود موجودات فضایی و فراخاكی پی ببرند. كسانی كه می خواهند به طور حساب شده موضوع موجودات فراخاكی را پیگیری كنند می توانند به یك برنامه فراملیتی بسیار جدی و منطقی كه ربطی به وهم . خیال پردازی ندارد بپیوندند. برای پیوستن به این برنامه تنها لازم است یك تلسكوپ و یك رایانه فراهم كنند. به گزارش رادیو آمریكا چندین سال پیش برنامه ای بوسیله برخی از كش.رهای صنعتی جهان به نام CETI به مورد اجرا گذاشته شد كه به معنای جستجوی حیات ذی شعور و فراخاكی است و احیانا موجودات سایر كراتی است كه به احتمال زیاد متمدن تر از بشر خاكی هستند اما آنان در سامانه ها و كهكشانهای فوق العاده دور زندگی می كنند اما چگونه می توان آثار این موجودات فضایی را دید؟

نظر یادتون نره! 
بقیه در ادامه ی مطلب

كیهان شناسان مدتها معتقد بودند كه اگر ساكنان سایر كرات بخواهند به مردم دنیا از جمله ساكنان كره زمین از وجودشان خبر بدهند علایم لیزری به صورت رمز می فرستند و مطمئن هستند كه اگر میزان تمدن ساكنان سایر كرات حتی از درجه تمدن بشر هم مقداری كمتر باشد قادر به خواندن پیام رمز آنها خواهند بود. اشكال كار در اینجاست كه پاییدن همه آسمان از هر دو نیمكره شرقی و غربی بسیار دشوار است زیرا وسعت و كثرت ستارگان به قدری است كه باید میلیونها و میلیونها چشم دائما مراقب آنها باشند برای این كار از همه مردم علاقمند دنیا كه دارای كامپیوتر هستند و از ستاره شناسی هم چیزهایی می دانند یا به اصطلاح ستاره شناس آماتور هستند و یك تلسكوپ شخصی دارند خواسته شده است به شبكه ای به نام O.CETI (اسیتی) بپیوندند. كار این شبكه كاوش نوری آسمانها برای یافتن موجودات دارای شعور است. به هم پیوستن امكانات میلیونها رایانه همزمان و هماهنگ این امكان را می دهد كه در طول زمان میلیاردها علایمی را كه از آسمان ها می رسد غربال كنند و ببینند كه كدام علائم دارای نظم و دارای ساختار خاص است. البته هر علاقمند باید علاوه بر رایانه وتلسكوپ یك دستگاه تشخیص فوتون كه علائم را به صورت نور می بیند بدهند به همه علاقمندان شركت كننده در این برنامه یك نرم افزار رایانه ای ویژه هم داده می شود تا محل استقرار رایانه آنها را پیوسته نشان بدهد و معلوم شود كه علائم از جهان خارج به سوی كدام سرزمین رسیده است و نیز به هر شركت كننده در زمانهای مختلف به وسیله رایانه دستور داده می شود كه تلسكوپ خود را به سوی كدام سو هدف گیری كنند. صد هزار داوطلب كارشناس در هر لحظه تشخیص می دهند كه كدام علائم دورریختنی است و كدام ها در خور بررسی است. ممكن است این گونه برنامه را بعضی از ما جدی نگیریم ولی همین سیارات منظومه شمسی را سالها با خیره ماندن ستاره شناسها به آسمان در طول قرون كشف كرده اند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 3 آبان 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: افراد مرتبط با موجودات فرازمینی،     | نظرات()