نظر اسلام نیز در این باره بسیار روشن واحادیث اسلام از چهارده قرن پیش موضوع را برای ما حل كرده است . قرآن مجید با بیان روشن به موجودات زنده در آسمانها تصریح می كند ودر تصویف قدرت باری تعالی چنین می فرماید : ( ومن آیاته خلق السموات والارض ومابث فیمها من دابه )معنی : از نشانه های قدرت گسترده خداوند آفرینش آسمانها وزمین وموجودات زنده ای است كه در آسمان وزمین پخش كرده وپدید آورده است .

نظر یادتون نره! 

بقیه در ادامه ی مطلب

چه بیانی رساتر از اینكه می گوید ( خداوند در زمین وآسمانها موجوداتی زنده ومتحرك آفریده وپخش كرده است .) قرآن نه تنها به وجود حیات وزندگی در كرات آسمانی تصریح می كند ، بلكه در برخی از آیات به روشنی می گوید كه در آسمانها ، موجودات زنده وعاقلی هستند كه بسان بشر خاكی تكلیف ووظیفه دارند ودر روز باز پسین هم مانند بشر محضور خواهند شد . امیر مومنان درباره ستارگان می فر ماید : ( ان هذا النجوم التی فی السمامدائن مثل امدائن التی فی الارض مربوطه كل مدینه الی عمد من نور ) معنی : این ستارگان شهرهائی هستند مانند شهرهای روی زمین وهر شهر با شهری دیگر ، با ستونی از نور مربوطه می باشد . سالار شهیدان حسین بن علی ( ع ) در دعا ونیایش خود به درگاه الهی چنین می فرماید : الهم انی اسئلك بلكماتك ومعاقد عزك وسكان سماواتك وارضك ..... پروردگارا من به كلمات وسخنان ومراكز عزت وساكنان آسمانها وزمینت سوگند می دهم ....... واین جمله نیز به روشنی می رساند كه آسمانها هم ساكنانی دارد ، آنهم مقرب در گاه الهی وپاكدامن . گرچه برخی از علمای جهان اسلام این جمله را تفسیر به ملائكه وفر شتگان كرده اند ولی روی هم رفته دلیلی را بر این انحصار نداریم .

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 تیر 1388    | توسط: گاگول 1    | طبقه بندی: عجایب،     | نظرات()